Search This Blog

Saturday, December 10, 2011

Светски ден на Човековите права

  Денеска е светскиот ден на човековите права. На денешниот датум е донесена Универзалната декларација на човековите права во 1948 и оттогаш па навака сите држави ја имплементираат оваа пишана верзија на човековите права во своите домашни закони. 
Во продолжение ве потсетувам на нашата поодмината статија (Универзална декларација за човекови права) во која се напишани сите слободи и права на човекот кои ги содржи оваа декларација, а вие сами видете до каде сме со нивното имплементирање во реалноста 63 години покасно...No comments:

Post a Comment