Search This Blog

Sunday, December 4, 2011

Што се тоа човекови права?

Проследете ги одговорите на анкетираните во видеото..Колку ли е комплицирано прашањето...???


No comments:

Post a Comment