Search This Blog

Friday, December 16, 2011

Човекови права во Македонија

Видеото е производ од тренингот за видео активизам, организиран од HOPS Опции за здрав живот (Скопје) и WITNESS (New York) наменет за членките на Коалицијата за заштита и промоција на сексуалните и здравствените права на маргинализираните заедници и Мрежата за намачување на штети.
Погледнете како размислуваат Македонците...И заклучете сами, до каде сме со имплементирање и почитување на човековите права а богами, треба и да се запрашаме до кој степен е развиено дискриминирањето..?


No comments:

Post a Comment