Search This Blog

Tuesday, December 13, 2011

МОФ - честитка за Меѓународниот ден на човекови права

МОФ (Младински образовен форум) е младинска граѓанска организација и повеќе од 12 години се залага и работи на вредностите како што се демократско општество, култура на дијалог и толеранција, владеење на правото и заштита на човековите права. 
На 10 декември по повод Меѓународниот ден на човековите права МОФ претставија видео со кое на граѓаните му го честитаа 10 декември и со тоа ја потенцираа важноста на овој ден и значењето на човековите права,слободата на изразување и демократијата воопшто.

No comments:

Post a Comment