Search This Blog

Monday, December 12, 2011

Етничка омраза на спортските трибини - дополнително газење и непочитување на демократските начела

Ваквите тензии никако да престанат, а во последно време толку многу се експонирани, што по некоја претпоставка треба да доведе до нивно спречување. Единствено што е гледаме е разгореност од двете страни и изгледите се дека набрзо нема да престанат туку се повеќе ќе се разгоруваат. Која е причината за кулминирањето на овие настани се уште не се знае иако може да се претпостави: „Можат тие? Можеме и ние!“
Тежнееме кон соживот и развој на мултикултурно општество, а овие настани воопшто не ни одат во прилог, туку само дополнително ја усложнуваат ситуацијата која и така е многу лошо ситуирана.
Најтрагично е што никој не превзема мерки за ситуацијата да се стави под контрола, на крај спортот е место  и начин за релаксирање, а не за создавање на дополнителни фрустрации и зголемување на лошиот соживот.

Оваа вест можете да ја прочитате на следниот линк :

No comments:

Post a Comment