Search This Blog

Tuesday, November 29, 2011

Која е госпоѓата во чии раце е Универзалната декларација за човекови права?


Споделете го вашето мислење...коментирајте...

No comments:

Post a Comment