Search This Blog

Wednesday, November 23, 2011

Македонското “демократско“ општество

  Македонија, земја во која владее демократијата, само на хартија, не и во реалноста. Она што ја сочинува демократијата се повеќе компоненти кои не во целост, но сепак до некој степен мора да се застапени во општеството. Епа Македонија е општество за кое би рекла дека тој степен е на најниско ниво, не дека во другите држави е нешто поразвиена, но сепак ќе се задржиме на нашата прекрасна Македонија.
Слобода, правда, одговорност, јавност, интегрираност, плурализам, толеранција, рамноправност, мислам дека се доволно.
  Македонија е слободна држава, но дали навистина сме ние слободни во неа, ќе речеме дека е релативно бидејќи секој си ја живее слободата во своите граници, онаква каква тој самиот смета дека му е потребна. Сепак, можете ли да кажете се што сакате, се што чувствувате, се што мислите, а притоа да не размислите кој ќе се осврне на тоа и притоа каков поглед ќе фрли на вас? Значи и не сме баш целосно слободни, а тоа би било поради недостигот на толеранција, сите си ги гледаме своите потреби и своите вистини и толку сме затворени во тој круг што не сакаме да им погледнеме на другите во очи а притоа да не ги осудиме поради нивната различна вистина од нашата. Толеранцијата би рекла е една од оние работи кои и воопшто не дошле до некој степен на развиток. Епа тогаш од каде тоа дека сме демократско општество кога основниот елемент воопшто и не постои.
Плурализам, не помалку важен сегмент, општеството е мултиетничко, значи плурално, различна вера, различна нација, различна култура. Потребна е толеранцијата и интегрираноста (еден за друг, едниот е еднаков на другиот, еднаков на сите, никој не е над другиот) за да можеме да го прифатиме соседот кој има друга вера и други обичаи како што и мојата култура е различна од неговата. Мислам дека и воопшто нема потреба да дискутирам за оние истите според вера, култура, но сепак со друга определба - хомосексуалците, бидејќи за нив пак воопшто не постои толеранцијата, тие во старт се избришани и протерани.
Правда и јавност, сегменти кои незнам каде да ги сместам, кој степен на развиеност да им го дадам, за да не испадне дека всушност нашето демократско општество воопшто не е демократско. Судството и владеењето на правото е толку многу политизирано, толку многу селективно што сегментот на јавност, односно слободни медиуми и слободно информирање, ќе го ставиме во еден ист кош, политизирано и селективно. Медиумите едно време се делеа на информативни, забавни, бизнис - економија, спорт...денес се делат на владин и опозиционен медиум. Мислам дека треба и професорите да ја сменат оваа поделба, да ја внесат во книгите за да не се лажат студентите повеќе кои тргнуваат со големи амбиции и илузии, да бидат информирани за оваа најнова новост и еволуција во македонското новинарство. Јавноста во нашето демократско општество повеќе наликува на она социјалното, медиумите даваат само известувања за она што оди напред, за она што е на добро ниво, па и тоа по малку филувано.
Вака е само тука, или и остатокот од светот е во голема заблуда? Постои ли демократија воопшто или е тоа еден начин да се излаже будалиот? Животот ти е прекрасен, само уште незнаеш!

No comments:

Post a Comment