Search This Blog

Wednesday, November 23, 2011

Малку демократски хумор

Одличните К-15, на хумористичен начин ја прикажуваат реалната слика за демократијата во Македонија.

No comments:

Post a Comment