Search This Blog

Wednesday, January 11, 2012

30 зборови кои многу значат

Во светот на демократијата, во светот каде се почитуваат човековите права, овие 30 зборови се од огромно значење...Правда, слобода, изразување, еднаквост...Незаменливи нешта.

No comments:

Post a Comment