Search This Blog

Tuesday, March 27, 2012

Во име на демократијата, обединете се ! - „Големиот диктатор “ ( Чарли Чаплин )

No comments:

Post a Comment