Search This Blog

Tuesday, February 7, 2012

Послушност, Авторитет, Цензура = Демократија на македонски начин

Македонскиот народ во последниве 10тина години живее во процес на демократизација, но со акцент на послушност и покорност. Веруваат дека нашето општество оди напред во истиот тој процес, така што управувањето и владеењето подобро е доколку се стават во рацете на еден човек кој ќе управува и раководи со државата. Онаа реченица со закон загарантирана која гласи вака некако: Право на живот, право на слобода, право на мисла, право на нејзино слободно пренесување во јавноста, право на слобода за добивање и ширење на информации, право на слободна вероисповед, право на слободно здружување..., според половина од нашите граѓани е подобро барем во одредена мера да бидат цензурирани, бидејќи, замислете, дури 47% сметаат дека премногу демократија и премногу сите оние погоре наведени права, не е на арно. Нека биде ограничена нашата демократија.


Доколку се прашуваме ние, жителите на нашата Македонија, би можеле да воведеме нов принцип на живеење, авторитарно-демократски. Малку се контрадикторни овие двете, но ние тука ќе им најдеме чаре, ќе ги споиме некако. Иако нашата довереба во најголем процент е доверба кон верските објекти, односно институциите на владата, судството, полицијата, воопшто не добија на доверба, ние сепак ќе им бидеме покорни и послушни и нема воопшто да се побуниме за да ги добиеме нашите со право загарантирани права. 
Ова е само еден дел од анкетата која беше нарачана од Советот за глобална соработка, а беше изработена од Институтот за социолошки истражувања.


Работите како намерно да одат во надолна линија, што се однесува до живеењето слободно на народот, а “покорни“ да бидат властите, односно да работат за доброто на луѓето кои ги поставиле на тие места. Но, најлошо е тоа што ние самите си ја правиме таа надолна линија, никој не не тера кон дното повеќе отколку што тоа го правиме ние самите. Многу е полесно кога ќе ги затвориш очите и ќе си речеш - да си ќутам подобро ќе биде, но тогаш нема потреба ни да се жалиме на нашиот лош демократизам и нашата лоша положба во однос на другите европски земји. Можеби и премногу сме завртени кон таа теза дека Македонскиот народ пати во текот на целото свое постоење, теза која и ден денеска никако да ја искорениме од нашите глави. Штом сеуште ја вадиме таа мисла и не и даваме да си оди, а ние да се завртиме кон борбата, наместо кон преживувањето, тогаш и автократскиот-демократизам малку ни е!


На линкот можете да најдете повеќе информации во врска со анкетата и дебатата на тема  „Демократската свест кај граѓаните на Република Македонија“.

No comments:

Post a Comment